Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

Op 1 oktober 2013 is de conceptleidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd. De Leidraad werd in juli 2019 geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

Doel van de leidraad

Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen jegens hun cliënten. De Leidraad biedt handvatten voor bewustwording, preventie en interventie.

Sinds de publicatie van de eerste Leidraad, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die vroegen om een actualisatie van de eerst versie. De laatste actualisatie betreft met name wijzigingen ten aanzien van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het Waarschuwingsregister en richtlijn IGJ over geweld in de zorgrelatie.

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu tevens de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

De Leidraad is in drie varianten beschikbaar op de website Veilige Zorgrelatie (aanbevelingen op één A4, een compacte versie voor besluitvorming, en een uitgewerkte versie). De uitgewerkte versie van de Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp.