De Pleger In Ons

Het project De Pleger In Ons biedt hulp aan ‘plegers’ van huiselijk geweld, met aandacht voor duurzame oplossingen voor het tegengaan van huiselijk geweld.

Doorbreken geweldsdynamiek

Het structureel stoppen van huiselijk geweld, vraagt om het doorbreken van de (vaak complexe) geweldsdynamiek. Daarvoor is het van belang om het gehele systeem erbij te betrekken. Moviera werkt systeemgericht en ziet de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid. Dit zijn de twee uitgangspunten op basis waarvan het project De Pleger in Ons de hulp en ondersteuning aan mensen die in huis geweld hebben gebruikt, ontwikkelt.

Ervaringsdeskundigen

Met dit project willen de ervaringsdeskundigen van De Pleger In Ons mensen die huiselijk geweld hebben gebruikt bereiken en er voor hen zijn, met hulp, advies en ondersteuning. Juist omdat ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen situatie weten hoe moeilijk het is om hulp te accepteren, kunnen zij een brug slaan tussen de pleger(s) en de hulpverlening. Zij kunnen vanuit een gelijkwaardige positie vertellen wat een traject kan opleveren. Er wordt niet gewerkt met indicaties; contact leggen met de ervaringsdeskundigen is dus erg laagdrempelig.

Activiteiten

Om in contact te komen met plegers worden er verschillende activiteiten georganiseerd in en rondom de centrumgemeenten Apeldoorn, Arnhem, Amersfoort, Ede en Utrecht:

  • Het volgen van een serie workshops
  • Deelnemen aan de supportgroep,
  • Ervaringsdeskundige Interventie Ondersteuning: hiermee bereiken we ‘plegers’ via de professional en is naast advies over de benadering aan de professional ook 1 op 1 ondersteuning aan de ‘pleger’ mogelijk.

Ook heeft De Pleger in Ons voor professionals ondersteuning ontwikkeld: 

  •  Interactieve workshop of digitale presentatie