Lokale alliantie Amsterdam Zuid

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Oudere mensen wonen enerzijds langer thuis en worden anderzijds financieel afhankelijk van anderen waarmee het risico op financieel misbruik toeneemt, dat blijkt ook uit de cijfers, ook in in Amsterdam Zuid.

Het ontwikkelen van passende ondersteuningsvormen is hierbij urgent. Middels intensivering van netwerkvorming tussen sociale en zakelijke partners in Amsterdam Zuid zal deze ondersteuning (waaronder voorlichting) effectiever worden waarbij de huidige handelingsverlegenheid zal afnemen.

Over de alliantie

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op. In het kernteam van deze lokale alliantie, zitten diverse professionals die zich vanuit hun expertise willen inzetten om financieel misbruik eerder te stoppen en liefst te voorkomen.

Binnen dit samenwerkingsverband spannen de betrokken organisaties zich in om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Er wordt informatie uitgewisseld, ervaringen gedeeld, voorlichting gegeven en gewerkt aan bewustwording van risico’s.

Doel

Het doel is om bij de diverse partijen die te maken hebben met ouderen, bij het vermoeden van financieel misbruik, handelingsverlegenheid om te zetten in handelingsbekwaamheid door het delen van de aanwezige kennis.

Meer informatie

Het mailadres financieelmisbruikouderen@puurzuid.nl is in gebruik voor vragen aan het kernteam van deze alliantie in Amsterdam Zuid.