Lokale alliantie Apeldoorn

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Nederland vergrijst in een hoog tempo en ouderen worden steeds ouder. In Apeldoorn speelt deze vergrijzing sterker dan gemiddeld. Steeds meer ouderen krijgen te maken met financieel misbruik of uitbuiting. Het tegengaan daarvan wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Ouderen vinden het moeilijk om daarover te praten. Angst voor ruzie, schaamte, iemand niet willen laten vallen.

Onder de aandacht brengen

Het is belangrijk dit onder de aandacht te brengen bij iedereen die te maken heeft met deze doelgroep, de (kwetsbare) ouderen. Te denken valt aan de ouderen zelf, kinderen, mantelzorgers, thuiszorg medewerkers, medewerkers van verzorgingstehuizen, maar ook maatschappelijk dienstverleners, Veilig Thuis, banken, bewindvoerders, notarissen, artsen, gemeenten, politie etc. Zij kunnen signalen herkennen en ouderen hier mee helpen door middel van de lokale alliantie.

Netwerk van publieke en private partners

De lokale alliantie is een netwerk van publieke en private partners dat wil laten zien hoe u signalen herkent en wat u er mee kunt doen. Zij bestaat uit deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Binnen de alliantie werken de diverse organisaties met elkaar samen waardoor er “korte lijntjes” ontstaan en er snel geschakeld kan worden mocht er hulp en/of advies nodig zijn.

Op regelmatige basis zullen voorlichtingsbijeenkomsten plaats vinden voor de netwerkpartners en is er de mogelijkheid om vanuit de lokale alliantie informatiebijeenkomsten te organiseren voor een specifieke doelgroep, de ouderen zelf, of professionals.

Een groeiend aantal organisaties heeft zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief en wij vertrouwen er op meerdere organisaties en geïnteresseerden aan de lokale Alliantie toe te voegen. De onderstaande organisaties hebben zich reeds aangesloten.

Contact

De lokale alliantie Apeldoorn is bereikbaar per e-mail