Lokale alliantie Barneveld

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

“Veilig ouder worden in de gemeente Barneveld”. Met dat doel heeft een groot aantal private en publieke partners zich verenigd in een lokale alliantie; een samenwerkingsvorm die er op is gericht om gezamenlijk ouderenmishandeling en financiële uitbuiting te voorkomen en te bestrijden.

Wat is de lokale alliantie in Barneveld?

De Lokale Alliantie Barneveld is een multidisciplinair netwerk waarin (semi)professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Barneveld samenwerken om:

  • (Financieel) ouderenmisbruik tegen te gaan;
  • Bij te dragen aan het bewustzijn van deze problematiek;
  • Handelingsverlegenheid te verminderen;
  • Deskundigheid over het onderwerp te bevorderen.

De lokale alliantie biedt voorheen ketenvreemde partners vanuit andere sectoren zoals banken, notarissen, bewindvoerders etc. de mogelijkheid om kennis te delen, inzichten te vergroten en financieel misbruik integraal aan te pakken. Partners werken autonoom vanuit hun eigen expertise. Tegelijkertijd heeft het netwerk een gemeenschappelijke en herkenbare identiteit.

Door samenwerking kunnen professionals met elkaar signalen van ouderenmishandeling toetsen en met elkaar bespreken hoe een zorgwekkende situatie het best kan worden aangepakt of hoe te handelen bij een niet pluis gevoel. Vanuit deze samenwerking worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over de aanpak van ouderenmishandeling.

Deelnemers

De Lokale Alliantie is in Barneveld op 30 maart 2022 officieel van start gegaan, met de ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Veilig ouder worden in de gemeente Barneveld’, door 27 verschillende partners: Bewindvoering, Bewindvoering Piet van Keulen, BND Bewindvoerders Braun Notaris Barneveld B.V., Buurtzorg, Dangremond notariskantoor, Elan Barneveld, Elim, Fysio Barneveld, GGZ Centraal, Gemeente Barneveld, Huisartscoördinator Bloemendal, Huisartenspraktijk Heelhuys, Abed en Asklepios, Icare, Leliezorggroep, MEE Veluwe, Neboplus, Politie Oost-Nederland, RST, SNS Bank, Stichting OWZ De Burgt, Stimenz, Tower Square Registerexecuteur B.V., VPVA Notarissen, Veilig Thuis Gelderland-Midden, Welzijn Barneveld, Woningstichting Barneveld, Zorggroep ENA, en Zorgorganisatie Norschoten.

Contact

Voor meer informatie over de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden Barneveld kunt u contact opnemen met ouderenalliantie@welzijnbarneveld.nl