Lokale alliantie Brummen

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Op 5 februari 2020 vond de startbijeenkomst plaats van een initiatief dat moet leiden tot een Lokale Alliantie Brummen gericht op het financieel veilig ouder worden van inwoners.

Wethouder Eef van Ooijen opende de bijeenkomst. Hij prees daarbij niet alleen het initiatief, maar ook de aanwezigheid van veel vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de gemeente Brummen. “U laat zien dat u zich bekommert om het welzijn van ouderen. En u laat zien bereid te zijn om samen te werken als het gaat om het recht om als mens onbezorgd ouder te worden. Ook als het gaat om allerlei financiële en administratieve zaken.”

Onderbelichte verschijningsvorm van ouderenmishandeling

Oscar Balkenende daagde als gespreksleider de circa veertig aanwezigen uit om zich te verdiepen in en uit te spreken over het probleem van financieel misbruik van ouderen. “Dit is een veelvoorkomend maar nog onderbelichte verschijningsvorm van ouderenmishandeling”, stelde hij vast. Uit de verhalen van de aanwezigen blijkt dat er ook in de gemeente Brummen financieel misbruik van ouderen is en het vaak moeilijk is om hier mee om te gaan. Kennisoverdracht verhogen en een kleine sociale cohesie hierin is van groot belang.

Landelijke brede alliantie

Balkenende is een van de initiatiefnemers van de landelijke brede alliantie, waarbij allerlei partijen op nationaal gebied samenwerken. Denk aan Veilig Thuis, notarissen, wijkverpleging, bewindvoerders, politie, huishoudelijke hulp, zorgverleners, advocaten, ouderenbonden, mentoren, gemeenten en banken. In Nederland zijn al meerdere lokale allianties actief of in oprichting, waaronder binnenkort mogelijk dus ook in de gemeente Brummen. Diverse aanwezigen hebben zich aangemeld om in een soort van ‘kopgroep’ de Lokale Alliantie ook in hier vorm te geven. Balkenende ondersteunt tijdelijk de initiatiefnemers en voorbereidingsgroep van de Lokale Alliantie Brummen i.o., te weten Bert Nijborg, Gineke Breuer, Sonja Leemkuil en Liesbeth Wolff.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Bert Nijborg (telefoon: 06 - 401 234 75)