Lokale alliantie Dordrecht

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

De Lokale Alliantie Tegen Financieel Misbruik van Ouderen in Dordrecht is een samenwerking van netwerkpartners die bij de uitoefening van hun werkzaamheden met (financieel) kwetsbare oudere inwoners van Dordrecht te maken hebben.

Lokaal en betrokken

Een belangrijke stap tegen financiële uitbuiting is preventie in de vorm van voorlichting en informatieverstrekking aan ouderen en professionals. Deze Lokale Alliantie zet zich daarvoor in. De betrokkenen spannen zich in om ouderen bewust te maken van de risico's die zij lopen en om ouderen te helpen hun zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting wordt geminimaliseerd.

Daarnaast is er een routekaart voor Dordrecht ontwikkeld, waarop professionals kunnen zien hoe zij kunnen handelen, wat zij kunnen doen en wie zij kunnen inschakelen om eventueel financieel misbruik te signaleren, te verminderen en te laten stoppen.

Deelnemers

De lokale alliantie Dordrecht is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van goed geregelde financiële zorg en financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan deze alliantie zijn Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, politie, Notariaat Nonhebel, Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden, Bewindvoerderskantoor Nederland en Gemeente Dordrecht.

Contact

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
Telefoon: 0800-2000
Website: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl