Lokale alliantie Ede

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

De lokale alliantie veilig ouder worden Ede bestaat uit private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Financiële uitbuiting

Steeds vaker krijgen ouderen te maken met financiële uitbuiting. Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bemoeienis met geldzaken of een veranderd testament. Plegers zijn veelal familieleden, buren of kennissen, maar ook zorgverleners, mantelzorgersof vrijwilligers. Financiële uitbuiting is een vorm van ouderenmishandeling.

Verschillende beroepsgroepenbijvoorbeeld; notarissen, banken, zorgverleners en bewindvoerders kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van ouderen. Wanneer deze beroepsgroepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten ter bescherming van kwetsbare ouderen. Daarom is een lokale alliantie opgericht.

Lokale alliantie

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op.

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed.

Contact

Lokale alliantie veilig ouder worden Ede
Moviera
Telefoon: 088 3 744 744
E-mail: preventie@moviera.nl