Lokale alliantie Elburg

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Op 31 januari 2023 hebben 12 partijen een start gemaakt met de lokale alliantie ouderenmishandeling in Elburg. De verschillende partijen zijn zich ervan bewust dat de aanpak van ouderenmishandeling om maatwerk vraagt en dat hun gezamenlijke inzet daarbij nodig is.

De Lokale alliantie is een netwerk waarin vertegenwoordigers uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid samenwerken om o.a.:

  • (financieel) ouderenmisbruik tegen te gaan
  • bij te dragen aan het bewustzijn over deze problematiek
  • handelingsverlegenheid te verminderen
  • deskundigheid over het onderwerp te bevorderen

De lokale alliantie biedt de mogelijkheid om kennis te delen, inzichten te vergroten en financieel misbruik samen aan te pakken. Partners werken zelfstandig vanuit hun eigen vakgebied. Tegelijkertijd heeft het netwerk een gemeenschappelijke en herkenbare identiteit.

De korte lijnen maken het mogelijk om elkaar snel te vinden als zich signalen van deze vorm van ouderenmishandeling voordoen. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Contact

Lokale alliantie veilig ouder worden Elburg
Moviera
Telefoon: 088 3 744 744
E-mail: preventie@moviera.nl