Lokale alliantie Epe

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Sinds voorjaar 2017 is de Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden in Epe actief. Dit is een samenwerking tussen lokale ketenpartners op het gebied van ouderenzorg, bankwezen, bewindvoering en notariaat.

Doel alliantie

Het doel van de alliantie is om financiële zorg rond ouderen veilig te kunnen organiseren. Binnen de alliantie wordt het initiatief genomen om bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten. Ook wordt kennis gedeeld en leert men elkaar kennen zodat men elkaar beter weet te vinden.
Deelnemers

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op.

Dichtbij en betrokken

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed.

Binnen de alliantie wordt kennis gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en zijn voortrekkers die binnen hun eigen organisatie de signaleringstaken versterken. Hierdoor kan ouderenmishandeling eerder worden gesignaleerd en passend inzet worden gedaan vanuit het lokale netwerk. Dichtbij en betrokken.

Contact

Neem voor meer informatie over de Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden in Epe contact op met Fenny Tjeenk Willink.