Lokale alliantie Etten-Leur

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

De gemeente Etten-Leur wil voor iedereen een veilige gemeente zijn. Daarom hebben onderstaande organisaties de Lokale Alliantie 'Financieel veilig ouder worden in de gemeente Etten-Leur' opgezet. Met deze samenwerking willen de organisaties financieel misbruik van ouderen voorkomen.

Meer bewustwording en deskundigheid

De Lokale Alliantie (Financieel) Veilig Ouder Worden heeft als doel bewustwording te vergroten en (lokale) samenwerking te versterken onder de (semi-) professionals die met ouderen werken.

  • Betrokken lokale partijen zijn bekend met de rollen die diverse partijen kunnen vervullen bij preventie, betere vroeg signalering op risico’s en aanpak.
  • Betrokken partijen weten elkaar te vinden voor bijvoorbeeld laagdrempelig contact, consultatie en advies over (anonieme) casussen.
  • De Lokale Alliantie werkt aan het creëren van bewustwording bij voornamelijk professionals en publieke en private bestuurders over het bestaan van het fenomeen financieel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Partners

De alliantie bestaat uit Avoord, Gemeente Etten-Leur, Stichting Mentorschap West-Brabant, Rabobank, Seniorenraad, Surplus Welzijn, Trouw, Uw notarieel jurist.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de lokale alliantie financieel veilig ouder worden Etten-Leur contact op met wendy.veeke@etten-leur.nl of sirikit.van.holstein@rabobank.nl.