Lokale alliantie Gelderland-Zuid

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

In Gelderland-Zuid was een regionale samenwerkingsalliantie actief van partijen die te maken hebben of kunnen krijgen met financieel misbruik van ouderen. In deze alliantie zaten notarissen, politie, de Rabobank, bewindvoerders, mentorschap, Veilig Thuis, gemeente, GGD, ouderenvoorlichter en vertegenwoordiging vanuit de landelijke brede alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. 

Meer bewustwording, betere signalering en meer handelingsperspectief

De partners gaven sturing aan activiteiten binnen het project ‘Ouderen in veilige handen’ die hebben bijgedragen aan meer bewustwording, betere signalering en meer handelingsperspectief. Voor zowel ouderen en hun netwerk, als voor professionals en vrijwilligers. De alliantie had daarnaast tot doel de samenwerking in de lokale keten te versterken, onder meer door middel van het aanjagen van ‘lokale allianties’.

In een aantal gemeenten in Gelderland-Zuid is een lokale alliantie opgezet en/of zijn activiteiten rond Veilig financieel ouder worden uitgevoerd. Wilt u met een aantal partijen een lokale alliantie in uw gemeente opzetten? Of activiteiten organiseren voor ouderen en/of professionals? Informeer naar de voorbeelden en ondersteunende materialen. Ook kunnen we u in contact brengen met relevante personen en partijen met ervaring op dit thema.

Meer informatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Projectleider Hiske Jaspers
E-mail: hjaspers@veiligthuisgz.nl