Lokale alliantie Hoeksche Waard

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 
 

Al sinds 2017 werken zorgpartners, politie, Veilig Thuis en gemeente samen in het convenant ketenzorg ouderenmishandeling. Door de samenwerking proberen de partijen ouderenmishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, het geweld te stoppen en het geweld te stoppen en duurzaam op te lossen. Ook informeren we ouderen over hoe zij hun algemene veiligheid kunnen borgen.

Convenant ketenzorg ouderenmishandeling Hoeksche Waard

In december 2020 is het Convenant ketenzorg ouderenmishandeling Hoeksche Waard (oftewel Veilig Oud) vernieuwd. Belangrijkste toevoeging is dat er naast zorgpartijen ook private partijen zijn toegetreden i.v.m. de lokale alliantie financiële uitbuiting. Dit zijn beschermingsbewindkantoor Nederland, Notariskantoor Van Dorst-Dijkers en Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden.

Partners

De partners binnen de lokale alliantie zijn onder andere Veilig Thuis, politie, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, beschermingsbewindkantoor Nederland (BBKN) en notariskantoor Van Dorst-Dijkers.

Contact

BBKN
telefoon: 078 - 799 9945
internet: www.bbkn.nl

Gemeente Hoeksche Waard
telefoon: 088 - 647 3647
internet: www.gemeentehw.nl

Notariskantoor Van Dorst - Dijkers
telefoon: 078 - 676 9530
internet: www.vandorstdijkers.nl

Politie
telefoon: 0900 - 8844
internet: www.politie.nl

Rabobank
telefoon: 088- 722 6000 alg. particulieren
internet: www.rabobank.nl

Veilig Thuis
telefoon: 078 - 6334 980
telefoon: 0800 - 2000 (gratis)
internet: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl