Lokale alliantie Katwijk

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Sinds 2016 is de Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Katwijk actief. Dit samenwerkingsverband bestaat uit diverse organisaties die de handen in één hebben geslagen om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen en indien nodig aan te pakken.

Dit doen zij door het geven van voorlichting waardoor men beter in staat is in een vroegtijdig stadium te signaleren dat een persoon (op korte termijn) ondersteuning kan gebruiken en hulp geboden kan worden bij het instellen van preventieve maatregelen. Daarnaast kan men met de verkregen kennis misbruik eerder signaleren, bespreekbaar maken en ertegen optreden.

Doel alliantie

Het doel van de alliantie is om financiële zorg rond ouderen veilig te kunnen organiseren. Binnen de alliantie wordt het initiatief genomen om bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten. Ook worden kennis en ervaringen gedeeld en leert men elkaar kennen, zodat men elkaar beter weet te vinden. De alliantie geeft op verzoek voorlichting en informatie op locatie voor senioren en hulpverleners.

Deelnemers

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van goed geregelde financiële zorg en financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan deze alliantie zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op in preventie en aanpak.

Lokaal en betrokken

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om samen te werken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed. Hierdoor zijn zij in staat als één blok optreden om financiële uitbuiting tegen te gaan. En dat alles omdat (financiële) uitbuiting moet stoppen!

Contact

Contactgevens lokale alliantie Katwijk
Advieskantoor Hart en Have
Telefoon: (0)6 2783 2706
Website: www.hartenhave.nl