Lokale alliantie Leiden

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

In Leiden is een Lokale Alliantie gevormd om financieel misbruik bij ouderen zoveel mogelijk te voorkomen. Op 11 oktober 2022 heeft de kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden een convenant getekend om de samenwerking in de alliantie te bevestigen.

Een Lokale Alliantie

Een Lokale Alliantie is een informele netwerkgroep van commerciële en niet-commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van (financieel) misbruik van ouderen delen en bundelen. De Leidse Lokale Alliantie is voor deelnemende professionals een manier om met voorheen ketenvreemde partners kennis te delen, inzichten te vergroten, (financieel) misbruik te voorkomen en elkaar te helpen bij de aanpak. Preventie staat centraal.

Doel van de Leidse Lokale Alliantie

Het doel van de Leidse Lokale Alliantie is het vergroten van bewustzijn en versterken van (lokale) samenwerking onder de (semi-)professionals die met ouderen werken.

  • Professionals kennen zo de rol die verschillende partijen kunnen vervullen bij preventie, betere vroegsignalering van risico’s en de aanpak van financieel misbruik van ouderen.
  • Professionals weten elkaar gemakkelijk te vinden voor bijvoorbeeld laagdrempelig contact, consultatie en advies over (anonieme) casussen.
  •  De Leidse Lokale Alliantie werkt aan het creëren van bewustwording bij professionals, en via hen bij ouderen zelf, over het bestaan van financieel misbruik binnen afhankelijkheidsrelaties en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie

De kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie bestaat uit onderstaande partijen. Zij voelen zich samen verantwoordelijk om de Leidse Lokale Alliantie te trekken. Om deze kopgroep staat een flexibele schil van partijen die de doelen van de alliantie nastreven.

Contact

Lokale alliantie Leiden
Gemeente Leiden
Nikki Laurijsse
n.laurijsse@leiden.nl