Lokale alliantie Meppel

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Financiële uitbuiting bij ouderen is een complex probleem. Om dit goed te kunnen herkennen en aan te pakken, heb je kennis en know how nodig bij de professionals. Ook bewustwording van het probleem is een belangrijke factor.

Samenwerking

We willen dat alle inwoners van de gemeente Meppel financieel veilig oud kunnen worden en de juiste hulp krijgen, mocht dit nodig zijn. Dit is de reden geweest om in Meppel een Lokale alliantie op te richten bestaande uit diverse beroepsgroepen die op enigerwijze te maken hebben met ouderen. De kracht van de lokale alliantie Meppel zit hem in de samenwerking tussen verschillende professionals uit de zakelijke, zorg- en welzijnssector en overheid.

De kopgroep van de Lokale alliantie Meppel bestaat uit: Gemeente Meppel, Het Notarieel-Notaris Lever, Rabobank, Huisartsen Praktijk Spectrum, Zorggroep Noorderboog, Arckin BV, Finta Bewind, ING, GKB en Welzijn MensenWerk. Zij onderschrijven het belang van dit netwerk.

Bijeenkomsten

De alliantie organiseert bijeenkomsten voor de inwoners en professionals van de gemeente Meppel. De bijeenkomsten voor professionals hebben verschillende doelen: het vergroten van kennis over het onderwerp; het geven van gelegenheid tot netwerken om contacten op te doen en te onderhouden; het leren van elkaar door het delen van (anonieme) casuïstiek en het stellen van doelen voor het komende jaar. De bijeenkomsten voor inwoners van de gemeente Meppel hebben veelal een informatief karakter.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met 085-2731444 (Welzijn MensenWerk Meppel)