Lokale alliantie Nijkerk

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Op 30 maart 2022 is de lokale alliantie veilig ouder worden in de gemeente Nijkerk officieel van start gegaan. De lokale alliantie in de gemeente Nijkerk is een netwerk van (niet)commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Deelnemende partijen in de alliantie in Nijkerk zijn: de gemeente Nijkerk, een bank, een notaris, een bewindvoerder, welzijnsorganisaties, de ouderenbond, (thuis)zorginstelling, Veilig Thuis en de politie Veluwe Vallei Noord. Door de ‘korte’ lijnen leren de, voorheen ketenvreemde partners, elkaar beter kennen en kunnen zij samen optrekken om financiële uitbuiting duurzaam tegen te gaan.

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Steeds vaker krijgen ouderen te maken met financiële uitbuiting. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.

Dit maakt ouderen kwetsbaar, afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bemoeienis met geldzaken of hun gezondheid, een gedwongen testamentswijziging of afpersing. Plegers zijn vaak familieleden van de ouderen, buren of kennissen, professionele zorgverleners, mantelzorgers of vrijwilligers.

Notarissen, banken, zorgverleners en bewindvoerders kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van ouderen. Als deze beroepsgroepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten ter bescherming van kwetsbare ouderen. Om financieel misbruik duurzaam te kunnen stoppen is de methode van een lokale alliantie een aanpak die werkt.

Contact

Heeft u vermoedens van financiële uitbuiting of ouderenmishandeling?

Schakel hulp in!

De Wmo-consulenten van het gemeentelijk Sociaal Team kunnen u voorzien van informatie, advies en ondersteuning bij vermoedens van ontspoorde zorg of ouderenmisbruik.

U kunt met uw vragen terecht bij de bureaudienst van het Sociale Team telefoonnummer 14033 of stuur een mail naar aanmeldingen@nijkerk.eu.

Heeft u vragen of opmerkingen over de lokale alliantie Nijkerk dan kunt u contact opnemen met Sylvia Pastoor, telefoonnummer 14033 of stuur een mail naar s.pastoor@nijkerk.eu.