Lokale alliantie Nijmegen

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Op 21 april 2022 hebben de kopgroep-leden van de Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’ - Nijmegen, samen met de Wethouder Zorg & Welzijn, het convenant ondertekend.

De lokale alliantie is een informele netwerkgroep, van commerciële en niet-commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van (financieel) misbruik van ouderen delen en bundelen. De partners werken autonoom en dragen bij vanuit hun expertise maar tegelijkertijd heeft het netwerk een herkenbare maatschappelijke identiteit.

Kernfuncties van de Lokale Alliantie

  • Netwerkfunctie
  • Voorlichtingsfunctie
  • Signaleringsfunctie
  • Consultatiefunctie
  • Casuïstiekfunctie

Doel van de Lokale Alliantie

De lokale partijen dragen bij aan zowel verbreding van bewustwording als versterking van de (lokale) samenwerking:

  • Betrokken lokale partijen zijn bekend met de rollen die diverse partijen vervullen bij preventie / beter signalering / aanpak.
  • Laagdrempelig contact, consultatie, advies over anonieme casussen.
  • Bewustwording bij professionals en senioren over het bestaan van financieel misbruik en het voorkomen hiervan.

Alliantiepartners

De alliantiepartners willen dat senioren in Nijmegen ‘veilig ouder kunnen worden’. Zij volgen hiermee de Nationale Brede Alliantie en passen hun aanpak en werkwijze aan op de lokale infrastructuur en mogelijkheden.

Contact 

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de lokale alliantie Nijmegen.