Lokale alliantie Noard East Fryslân

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

In maart 2022 is de lokale alliantie Noard East Fryslan gestart. Zij kan bijdragen aan zowel de verbreding van bewustwording als de versterking van de (lokale) samenwerking. Dit komt neer op:

  • Betrokken lokale partijen zijn bekend met de rollen die diverse partijen kunnen vervullen bij preventie/betere signalering/aanpak.
  • Beschikbaar maken van contactgegevens voor elkaar met als doel laagdrempelig onderling contact, consultatie, advies (over (anonieme) casussen) mogelijk maken.
  • Bewustwording creëren bij ouderen en professionals van het bestaan van financieel misbruik en wat je kunt doen om het te voorkomen.

Privacy

Het uitgangspunt is om casuïstiekoverleg altijd geanonimiseerd te houden totdat er kader is om anders te doen. In het kader van een goed zorgverlenerschap kunnen er situaties voordoen waarbij het overleg niet geanonimiseerd gevoerd kan worden. In dat geval spreken de leden van de alliantie, alsmede de betrokken professionals aangesloten bij de leden, uitdrukkelijk af over en weer ontvangen persoonsgegevens geheim te houden, tenzij wettelijke normen of goed zorgverlenerschap anders vereist.

Actielijnen

Minimaal 4 keer per jaar komen de deelnemers samen om ervaringen uit te wisselen en inzichten te delen zodat duidelijk blijft wat elkaars expertise is en we elkaar kunnen aanvullen en versterken en er tevens binding blijft tussen de betrokken deelnemers. Een deelnemer mag daarom ook slechts eenmaal per jaar een bijeenkomst onder voorafgaande opgave van afwezigheid missen.

Presentaties

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen diverse partijen zoals verzorgers, zorginstellingen, financiële dienstverleners, veilig thuis etc. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk. De deelnemers van de alliantie willen dit onder de aandacht brengen door het geven van presentaties aan medewerkers van organisaties die in de uitoefening van hun professie financiële ouderenmishandeling kunnen signaleren.

Communicatie

Door het plaatsen van voorbeelden, ervaringen van financieel misbruik in artikelen via de verschillende media wordt bewustzijn gecreëerd. De lokale bekendheid geeft inzicht en dit werkt ook preventief. Men weet waar men moet zijn voor informatie en hulpvraag.

De Lokale Alliantie maakt afspraken ter voorkoming en biedt hulp bij financieel misbruik van ouderen door :

  • huisbezoek door lokale welzijnsorganisaties (vragenlijst, risico's in kaart brengen)
  • netwerk van de Lokale Alliantie beschikbaar stellen
  • organiseren van thema bijeenkomsten voor professionals
  • kennisuitwisseling b.v. door websites als www.huiselijkgeweld.nl

Contactadres

Anke Feenstra
Postbus 80
9270 AB De Westereen