Lokale alliantie Ommen-Hardenberg

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

In Ommen en Hardenberg is een lokale alliantie actief. Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Deelnemers

De alliantie bestaat uit de Rabobank, ABN AMRO, Saxenburgh, Veilig Thuis , Baalderborg Groep, Raad en Recht, Linde Notarissen, Vechtstede Notarissen, Diaconaal Platform Hardenberg, Mantelzorgnetwerk, Samen Doen Ommen, Samen Doen Hardenberg en de gemeenten Ommen en Hardenberg. Op 17 mei 2021 werd het samenwerkingsconvenant ondertekend tijdens een online startbijeenkomst. De lokale alliantie Ommen – Hardenberg heeft een kerngroep die de agenda van de alliantie vaststelt en uitdraagt.

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed.

Doel

Het doel is om, middels bijeenkomsten, financieel misbruik van ouderen breed bespreekbaar te maken door de mensen individueel te betrekken. De Lokale Alliantie wil bijdragen aan zowel kennis, verbreding van bewustwording als ook de versterking van de (lokale) samenwerking ter voorkoming, signalering en aanpakken van financieel misbruik van kwetsbare ouderen

Contact

De Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden richt zich op de gemeenten Ommen en Hardenberg. De alliantie is bereikbaar voor voorlichting of overleg over casuïstiek via het mailadres samendoennoord@hardenberg.nl.