Lokale alliantie Rijswijk

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld die voorkomt onder personen van 65 jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling. Financieel misbruik valt onder ouderenmishandeling en is het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Alliantie 

Binnen de alliantie werkt de gemeente Rijswijk samen met verschillende partijen om financieel misbruik van ouderen beter te signaleren en aan te pakken. Andere partijen die bij de alliantie aangesloten zijn, zijn onder andere GGD Haaglanden, Cretio, BBKN, Het Kruispunt, Rabobank, De Zonnebloem en Veilig Thuis.

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met meldcode@ggdhaaglanden.nl