Lokale alliantie Scherpenzeel

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

“In Scherpenzeel tolereren wij geen ouderenmishandeling of financieel misbruik van ouderen, en werken wij samen om dit aan te pakken”.

Met dat doel heeft een groot aantal private en publieke partners zich verenigd in een lokale alliantie; een samenwerkingsvorm die er op is gericht om gezamenlijk ouderenmishandeling en financiële uitbuiting te voorkomen en te bestrijden.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is mishandeling van personen van 65 jaar en ouder en komt voor in gezins- of familierelaties maar ook in relatie met beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Het risico op ouderenmishandeling wordt groter naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Per jaar krijgt 1 op de 50 ouderen en 1 op de 20 thuiswonende oudere boven de 65 jaar te maken met ouderen-mishandeling. Financiële uitbuiting is een vorm van ouderenmishandeling die het meeste voorkomt.

Ouderenmishandeling kent veel verschillende verschijningsvormen en is een complex probleem, waardoor er geen algemeen toepasbare oplossing is. Ook is maatwerk nodig vanwege lokale verschillen. Ouderenmishandeling en financieel misbruik vindt meestal plaats bij kwetsbare, afhankelijke mensen.

Deelnemers

De Lokale Alliantie is in Scherpenzeel op 30 maart 2022 officieel van start gegaan, met de ondertekening van de samenwerkingsverklaring 'Veilig Ouder Worden in Scherpenzeel', door 15 verschillende partners: AIIDB (Beschermd wonen), Bions (Thuiszorg), Centraal Zorg, Gelders Bewind, Gemeente Scherpenzeel (Sociaal team, BOA’s, Veiligheid), GGZ Centraal, Huisartsen, Icare (Thuiszorg), Leliezorggroep, Notaris Veldjesgraaf en Korlaar, Politie, Santé partners (Maatschappelijk werk) Statera (Bewindvoering), SWO (Welzijn), Veilig Thuis Gelderland-Midden, Welzijn Barneveld-Scherpenzeel, Woonstede en Zorggroep ENA.

Door samenwerking kunnen professionals met elkaar signalen van ouderenmishandeling toetsen en met elkaar bespreken hoe een zorgwekkende situatie het best kan worden aangepakt of hoe te handelen bij een niet pluis gevoel. Vanuit deze samenwerking zullen ook regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd over de aanpak van ouderenmishandeling.

Contact

Voor meer informatie over de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden Scherpenzeel kunt u contact opnemen met Wilke Olthuis van de gemeente Scherpenzeel.