Lokale alliantie Wageningen

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

In Wageningen is de Lokale Alliantie is op 30 maart 2022 officieel van start gegaan. Hiervoor werd die dag door de deelnemende partijen een uitvoeringsovereenkomst ondertekend.

Mishandeling en misbruik

Mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen is een lastig probleem. Het is moeilijk te ontdekken en lastig te stoppen. Zo krijgt 1 op de 50 ouderen per jaar te maken met ouderenmishandeling. Van de ouderen boven de 65 jaar die thuis wonen, krijgt 1 op de 20 er ooit mee te maken. Daarbij gaat het in veruit de meeste gevallen om financieel misbruik. Soms gaat dit om honderden euro’s en soms zelfs om tonnen.

Lokale alliantie

De Lokale Alliantie Wageningen is een multidisciplinair netwerk waarin (semi)professionals uit zowel private als publieke organisaties vanuit maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Wageningen samenwerken. Met de uitvoeringsovereenkomst hebben de bedrijven en organisaties afspraken met elkaar gemaakt. Ze gaan samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.

De alliantie richt zich op:

  • het tegengaan van (financieel) ouderenmisbruik;
  • het bijdragen aan het bewustzijn over deze problematiek;
  • het verminderen van de handelingsverlegenheid;
  • het bevorderen van deskundigheid over het onderwerp.

Werkwijze

De alliantie biedt de mogelijkheid om kennis te delen, inzichten te vergroten en (financieel) misbruik integraal aan te pakken. Partners werken zelfstandig vanuit hun eigen expertise. Partners uit het sociale domein (binnen de gemeente Wageningen) worden binnen deze lokale alliantie verbonden met voorheen ketenvreemde partners vanuit andere sectoren zoals banken, notarissen etc. Tegelijkertijd heeft het netwerk een gemeenschappelijke en herkenbare identiteit.

Partners

De lokale alliantie in Wageningen bestaat uit onder andere uit lokale zakelijke partijen, zoals de Rabobank, de SNS Bank, Notariaat Van Putten en Van Apeldoorn en AMM Bewindvoering. Daarnaast doen ook maatschappelijke organisaties mee zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Solidez, Vrijwilligerscentrum Wageningen, KBO-PCOB, Senioren Wageningen en het Platform Wageningse Ouderen. Verder zijn het Startpunt en de gemeente Wageningen partners van de alliantie.

Meer informatie of het melden zorgen

Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand in uw omgeving? Bel dan met Veilig Thuis: 0800-2000 of het Startpunt 0317 41 01 60.