Lokale alliantie West Betuwe

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Verschillende organisaties uit West Betuwe ondertekenden op 30 mei 2023 de lokale alliantie ‘Veilig Ouder Worden’. De ondertekening staat symbool voor de gezamenlijke aanpak om ouderen te beschermen tegen lichamelijk, psychisch of materieel leed. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen in West Betuwe.

Alle reden voor de alliantie om gezamenlijk te werken aan signalering en een aanpak van mishandeling is de toenemende vergrijzing en alle risico’s die dat met zich meebrengt. De komende jaren richt de alliantie zich op het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Partijen die meedoen zijn onder andere de Rabobank, woningcorporaties, Welzijn West Betuwe, zorgorganisaties, Veilig Thuis en het notariaat.

Meer informatie

Organisaties die zich graag aansluiten bij de Alliantie Veilig Ouder Worden kunnen contact opnemen met Susanne Papen, beleidsadviseur gemeente West Betuwe of met Pieter van der Keur, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld Welzijn West Betuwe.