Lokale alliantie Westland

Op 25 januari 2018 is de Lokale Alliantie Westland opgericht door verschillende Westlandse organisaties die te maken hebben met ouderen. Het doel van de alliantie is om bewustwording te creëren en kennis te delen over financieel misbruik van ouderen, zodat misbruik kan worden voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden gesignaleerd en aangepakt.

Door de Lokale Alliantie Westland kunnen Westlandse professionals elkaar snel bereiken en ondersteunen wanneer zij een vermoeden van misbruik hebben.

Financiële uitbuiting

Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, neemt het risico op financieel misbruik toe. Denk bijvoorbeeld aan iemand die de pinpas van een oudere voor eigen boodschappen gebruikt, sieraden ontvreemdt of een oudere onder dwang zijn of haar testament laat wijzigen. Het bespreekbaar maken van dit thema is belangrijk omdat veel ouderen zich hiervoor schamen en dit niet uit zichzelf melden of aangifte doen. De impact van deze vorm van financiële uitbuiting is groot voor mensen die hiermee geconfronteerd worden.

Partners

De Lokale Alliantie Westland bestaat uit maatschappelijke organisaties, gemeente Westland, Vitis Welzijn, GGD en zakelijke dienstverleners zoals Westport Notarissen en Rabobank Westland. Tijdens de bijeenkomst op 25 januari is gezamenlijk besloten om dit thema binnen de eigen achterban onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Indien men een vermoeden heeft van financieel misbruik dan kan advies worden gevraagd bij Veilig Thuis Haaglanden.

Contact

Veilig Thuis Haaglanden
Telefoon: 0800-2000
Website: www.veiligthuishaaglanden.nl