Lokale alliantie Zuid-Holland-Zuid

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Financiële uitbuiting bij ouderen is een complex probleem. Om dit goed te kunnen herkennen en aan te pakken, heb je kennis nodig bij de professionals. Ook bewustwording van het probleem is een belangrijke factor. We willen dat alle inwoners van de regio Zuid-Holland-zuid financieel veilig oud kunnen worden en de juiste hulp krijgen, mocht dit nodig zijn.

Het doel van onze regionale alliantie is dan ook om de structurele samenwerking met partijen uit de regio, binnen 10 gemeenten, op het gebied van ouderenmishandeling vorm te geven. Deze Regionale alliantie is gestart in 2019; de toenemende kwetsbaarheid van de groep oudere bewoners in onze regio en de signalen vanuit de samenleving zijn hiervoor aanleiding geweest.

Regionaal willen wij:

  •     Beter en eerder signaleren wanneer er sprake is van ouderenmishandeling
  •     Voorlichting geven (aan burgers en professionals) over ouderenmishandeling
  •     Passende hulp en interventies te bieden
  •     Deskundigheidsbevordering organiseren voor professionals
  •     Bestaande initiatieven vanuit individuele organisaties met elkaar te verbinden

Deelnemers

De regionale alliantie Zuid-Holland zuid is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van goed geregelde financiële zorg en financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Deelnemers aan deze alliantie zijn Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, politie, Notariaat Nonhebel en EkoNotaris uit Zwijndrecht, Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden, Bewindvoerderskantoor Nederland, Sociale Raadslieden, Yulius, Mentorschap Rotterdam, ouderenadviseurs, project Geweld Hoort Nergens Thuis.

Contact

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
Telefoon: 0800-2000
Website: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl