Lokale alliantie Zuid-Limburg

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

Ouderenmishandeling kent veel verschillende verschijningsvormen en is een complex probleem, waardoor geen standaard oplossing toepasbaar is voor financieel veilig ouder worden. Ouderenmishandeling, waaronder financieel misbruik, vindt plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn en dat heeft uiteraard een grote impact.

Professioneel netwerk

Professionals moeten met elkaar risicofactoren en signalen van ouderenmishandeling kunnen toetsen en met elkaar kunnen bespreken hoe een situatie het best kan worden aangepakt waarbij rekening wordt gehouden met belangen van de oudere en desgewenst ook van de potentieel/vermoedelijke pleger.

Een lokale alliantie is een professioneel netwerk geformeerd om ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik te voorkomen en als het zich desondanks voordoet aan te pakken. Dit doet een lokale alliantie door deskundigheid en praktijkervaringen te delen.

Korte lijntjes

Voor de professionals is de lokale alliantie een middel om samen te leren werken met voorheen ketenvreemde partners en een aanpak van financieel misbruik te ontwikkelen. Door de korte lijntjes die hierdoor ontstaan weten partijen die deelnemen aan een lokale alliantie elkaar, ook buiten de bijeenkomsten om, makkelijker te vinden bij een niet pluis gevoel of in geval van spoed.

Doel alliantie

Doel van de Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zuid-Limburg is om op Zuid-Limburgs niveau een integrale samenwerking en aanpak tot stand te brengen waarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.

Contact

Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Zuid-Limburg
E-mail: zuidlimburg@lokaleallianties.nl