Lokale alliantie Zwijndrecht

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennnis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. 

In september 2019 is in Zwijndrecht het initiatief genomen om lokale partners in een alliantie (samenwerkingsverband) bij elkaar te brengen. Op donderdag 6 februari 2020 werd het startdocument 'Lokale alliantie Zwijndrecht' door de verschillende partijen en de gemeente Zwijndrecht ondertekend, waarmee de alliantie een feit is.

Aanleiding

Oudere mensen wonen langer thuis en worden op den duur afhankelijker van andere mensen. Te denken valt aan huishoudelijke ondersteuning, financiële administratie en mantelzorg. We stellen vast dat er van deze afhankelijkheid misbruik wordt gemaakt. De aanleiding voor het oprichten van een lokale alliantie in Zwijndrecht is de kwetsbaarheid van deze ouderen die langer zelfstandig thuis wonen, om te helpen voorkomen dat ouderen financieel worden uitgebuit.

De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling door ouderen zelf is financieel misbruik, (geschat wordt dat 3% van alle ouderen hiermee wordt geconfronteerd). Inwoners, vrijwilligers en zorgmedewerkers die te maken hebben met financiële uitbuiting van ouderen bieden we hiermee een mogelijkheid om snel een melding te kunnen doen, die lokaal wordt opgepakt.

Partners

De partners binnen het lokale netwerk zijn onder andere Veilig Thuis, de politie, Rabobank Drechtsteden, Ekonotaris in Zwijndrecht en Beschermingsbewindkantoor NL in Zwijndrecht.

Contact

Neem voor meer infomatie en vragen contact op met de Lokale alliantie Zwijndrecht