Rijksbegroting 2020 - VI Justitie en Veiligheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020.

Kerntaak van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de zorg voor een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving. Daarbij geeft het invulling aan belangrijke maatschappelijke opgaven op de terreinen van recht, veiligheid en migratie.

In steeds meerdere mate werkt het ministerie samen met anderen, binnen én buiten het JenV-domein, publiek en privaat, om gezamenlijk te werken aan effectieve oplossingen voor grote maatschappelijke problemen.