Rijksbegroting 2020 - XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020.

Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beleidsagenda.
  • Beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen.
  • Begroting agentschappen.
  • Financieel Beeld Zorg.
  • Diverse bijlagen.

De beleidsprioriteiten met betrekking tot de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg worden vermeld in het Financieel Beeld Zorg.