Consultatienota Aanpak psychisch geweld

Consultatienota van de leden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) over de aanpak van psychisch geweld en oriëntatie op een strafrechtelijke bepaling tegen psychisch geweld.

Deze consultatienota beschrijft de verschillende facetten van het probleem rondom psychisch geweld. De initiatiefnemers constateren dat er nog vragen beantwoord moeten worden om een beter beeld te krijgen van psychisch geweld en wat hiertegen gedaan kan worden. Bij de vragen is een grove indeling aangegeven tussen vragen aan hulpverleners, politie en juristen. Het staat een ieder echt vrij om alle vragen te beantwoorden.