Kinderombudsman - Zorgen over integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

De meest kwetsbare kinderen in onze samenleving hebben doorgaans te maken met een stapeling van problemen en daarmee met verschillende instanties, wetten en regelgeving.

Het zijn de kinderen in de jeugdhulp, de thuiszitters, de kinderen die te maken hebben met complexe echtscheidingen, met kindermishandeling en armoede. De jongeren die achttien worden en vaak de jeugdhulp moeten verlaten, de dak- en thuisloze jongeren en de jongeren die in aanraking komen met justitie.

Dezelfde kinderen komen voor in meerdere risicogroepen; een mishandeld kind kan opgroeien in een gezin waar armoede is. Een kind dat jeugdzorg ontvangt, kan te maken hebben met een complexe echtscheiding en problemen op school. Hoe meer problemen een kind ervaart, hoe groter de kwetsbaarheid, de kans op hulpvragen op meerdere domeinen en bij meerdere instanties, en risico’s voor diens ontwikkeling.