VNG - Open brief over jeugdzorg en GGZ aan onze inwoners

In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. Dat deden zij omdat zij deze taken beter en overzichtelijker wilden regelen. Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren dan het Rijk.

Tegelijkertijd moesten gemeenten deze taken uitvoeren met een veel kleiner budget dan voorheen. De crisistijd, waarin ook door gemeenten fors moest worden bezuinigd, maakte de uitvoering van deze nieuwe taken niet makkelijker.