Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018

Minister De Jonge (VWS) heeft de Kamer, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen aangeboden en de beleidsreactie hierop. De minister gaat in op de slachtoffermonitor en geeft een reactie op de vier aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hierin doet.