TNO - Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Via een speciaal voor deze peilingen ontwikkelde vragenlijst werden gegevens over onder andere het gebruik van alcohol tijdens zwangerschap en borstvoeding verzameld. De peilingen waren primair bedoeld om landelijke cijfers over melkvoeding van zuigelingen te bepalen.

Eind 2014 en begin 2015 werden, met medewerking van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-teams op 333 locaties verdeeld over Nederland, bijna 17.000 uitnodigingen om een vragenlijst via een weblink in te vullen verspreid onder moeders met een baby tot 7 maanden oud.

Er zijn aanwijzingen dat alcohol de vruchtbaarheid van de vrouw vermindert, tijdens de zwangerschap heeft alcoholgebruik gevolgen voor embryo, foetus en het verloop van de zwangerschap. De risico’s en de ernst van de effecten nemen toe naarmate het gemiddelde alcoholgebruik en het aantal glazen per gelegenheid hoger is.