TNO - Roken tijdens de zwangerschap; percentages over de periode 2001-2015

Via een speciaal voor deze peilingen ontwikkelde vragenlijst worden gegevens over onder andere het rookgedrag verzameld. De peilingen zijn primair bedoeld om landelijke cijfers over melkvoeding te bepalen.

Eind 2014 en begin 2015 zijn, met medewerking van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-teams op 333 locaties verdeeld over Nederland, bijna 17.000 uitnodigingen om een vragenlijst via een weblink in te vullen verspreid onder moeders met een baby tot 7 maanden oud.

Roken tijdens de zwangerschap geeft extra risico’s. Het is één van de oorzaken van perinatale sterfte en perinatale problemen: het verhoogt de kans op een miskraam, een aangetaste placenta en een te kleine of te vroeg geboren baby.