Blijf van mijn Dier

De gemeente laat in het dierenwelzijnsbeleid zien dat er aandacht is voor huiselijk geweld en dieren. Echter ontbreekt dit onderwerp in het beleid omtrent huiselijk geweld.

Blijf van mijn Dier hoopt dat de gemeente inziet dat deze onderwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de gemeente hier een rol in te vervullen heeft, om ervoor te zorgen dat de inwoners van Rotterdam zo snel mogelijk hulp krijgen om uit een geweldsituatie te vluchten.