Huiselijk geweld lijkt wel een besmettelijke ziekte

Interview met twee ervaringsdeskundigen.

In het publiek debat over plegers en slachtoffers van huiselijk geweld is er vaak weinig nuance. Je bent óf pleger, óf slachtoffer. De werkelijkheid is ingewikkelder.

Ervaringsdeskundigen Ellen Vermeulen en Jurgen Damen zijn daarom continu in gesprek over partnergeweld, kindermishandeling en de gevolgen ervan. Samen maken zij zich sterk om de ingewikkelde dynamiek in een gezin bespreekbaar te maken. En zij geven aan dat vrijwillige inzet heel belangrijk is als steun na een gewelddadige relatie.