Huiselijk geweld tegen mannen

Mannenmishandeling is een vorm van partnergeweld, het betreft huiselijk geweld jegens mannen. Geschat wordt dat in 40 procent van de huiselijk geweld casuïstiek er (ook) sprake is van mannenmishandeling.

Per jaar worden ongeveer 80.000 mannen ernstig mishandeld in huiselijke kring.

Huiselijk geweld gericht op mannen heeft veel overeenkomsten met huiselijk geweld, zoals die wordt beschreven in de factsheet (ex)-partnergeweld. Er zijn echter ook verschillen, waarmee bij de signalering en aanpak rekening gehouden moet worden.