Kinderen in een conflictscheiding

We spreken van een conflictscheiding als kinderen door hevige en complexe conflicten tussen ouders in de knel komen en de inzet zijn geworden van de strijd tussen de ouders.

Voor het welzijn van kinderen maakt de samenlevingsvorm van de ouders niet uit (zie het bronnen bestand voor een gedetailleerdere definitie).

Iedere scheiding zet het gezinssysteem onder druk. Ouders lijden ook onder een conflictscheiding: ze kunnen gevoelens van schaamte en schuld ervaren, en het gevoel hebben te falen als ouder. Ouders nemen hun ouderpositie niet meer in.