Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren - Bronnen

Dit document geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren valt niet onder de definitie van huiselijk geweld of kindermishandeling en de meldcode hoeft hierbij dus niet toegepast te worden. Echter, de meldcode mag hier wel bij gebruikt worden.

Omdat het belangrijk is dat professionals (bijvoorbeeld docenten of huisartsen) seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren wel kunnen signaleren en de juiste stappen kunnen nemen, is de factsheet die hoort bij dit bronnenbestand opgesteld.