Nu Niet Zwanger

Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) is een maatschappelijk programma dat wil voorkomen dat kwetsbare vrouwen tegen hun eigen wensen of plannen in toch zwanger worden. Het programma voorkomt op deze wijze veel persoonlijk leed bij vrouwen en gezinnen en verlaagt tegelijkertijd de behoefte aan zorg en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een maatschappelijke kosten batenanalyse gemaakt van NNZ. In deze factsheet staan de belangrijkste bevindingen van deze analyse.