Factsheet mensenhandel Onzichtbare slachtoffers in 2019

Factsheet van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over de chatresultaten van de online hulpverleningstool Chat met Fier.