Factsheet 'Intieme terreur'

Doel van de factsheet is om aan een breed publiek van professionals in het domein van zorg en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportverenigingen toe te lichten wat intieme terreur is.

Deze factsheet is ontwikkeld in opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis. en mede tot stand gekomen met ondersteuning van Anne Groenen (Expertisecentrum Resilient People), Katinka Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut), Sander van Arum (Stichting Civil Care), Gerda de Groot (Fier), Heleen Sillekens (Sterk Huis), Pascale Franck (EFJCA) en Gerrianne Rozema (Sterk Huis).

Bron: www.vng.nl