Onderzoek en factsheets: (potentiële) jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting

Zorg- en expertiseorganisaties Koraal, Fier, Lumens, Pretty Woman/Best Man en Sterk Huis werken samen in het Consortium seksuele uitbuiting jongens en mannen. Dit Consortium deed onderzoek naar de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. De opgedane kennis en inzichten zijn samengebracht in een onderzoeksrapport en een reeks factsheets.

In het rapport worden ingrijpende jeugdervaringen genoemd als de meest voorkomende factoren op gezins- en omgevingsniveau die bij jongens in verband worden gebracht met seksuele uitbuiting. Denk bij ingrijpende jeugdervaringen aan ervaringen met kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en partnergeweld tussen ouders.

U kunt het onderzoek en de factsheets vinden via de website van Fier:
www.fier.nl