VoorZorg

VoorZorg heeft als doel het terugdringen van het risico op kindermishandeling. Speciaal opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis.

Het gaat om moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren waardoor er een vergrote kans is op opvoedproblemen, waaronder mishandeling en verwaarlozing.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt onder andere dat onder deelnemende moeders kindermishandeling afneemt en zij minder vaak slachtoffer en minder vaak dader zijn van huiselijk geweld.

De interventie is in oktober 2015 erkend als ‘Effectief volgens goede aanwijzingen’ door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.