RelatieWijs

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

Hoe kun je als hulpverlener beoordelen of gedrag in een relatie over de grens gaat? Wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? De methode RelatieWijs ondersteunt de professional in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Ook biedt de methode handvatten om er adequaat op te reageren.

RelatieWijs bevat onder meer handleidingen, hand-outs en casuïstiek.