ToolKID Parkstad

Informatie-uitwisseling in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hulpverleners die aan huis komen voor volwassenen hebben nog onvoldoende oog voor de kinderen van die volwassenen, constateerde de gemeente Heerlen. Hulpverleners werken al met een 'kindcheck'. Toch zouden zij meer aandacht moeten hebben voor de effecten van bijvoorbeeld een psychische aandoening van de volwassene op het kind. Tijdige melding is belangrijk voor de veiligheid van het kind.

De ToolKID Parkstad, ontwikkeld door de gemeente Heerlen, moet de informatie-uitwisseling tussen het volwassendomein en het jeugddomein verbeteren. Het is een handreiking voor alle medewerkers in de jeugdhulp en medewerkers in organisaties voor zorg voor volwassenen. Het geeft aan in welke gevallen zij in actie moeten komen, hoe zij de ouder erbij moeten betrekken en wat zij moeten doen als de ouder geen toestemming wil geven voor informatie-uitwisseling met een andere instelling.