Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen (tussen de 16 en 24 jaar) met ernstige agressieproblemen. Er is een residentiële en een ambulante variant. De interventie heeft als doel het verminderen van deze agressieproblemen en het voorkomen van recidive.

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen is een grotendeels individuele behandeling met een cognitieve gedragsmatige aanpak en veel doe-oefeningen. De interventie bestaat uit individuele modules, een groepsmodule en een gezinsmodule. Een deel van de modules maakt standaard deel uit van de interventie en een deel kan worden ingezet indien nodig. Via de modules werkt de deelnemer aan bijvoorbeeld stressreductie, impulscontrole, emotieregulatie en conflicthantering. Bij de residentiële versie wordt standaard de groepsleiding betrokken om te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden. Ook is er bij deze versie meer aandacht voor nazorg vanaf het moment dat de jongere de inrichting verlaat.

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar. Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan oplopen tot drie keer per week bij een hoog recidiverisico of een laag leertempo. De groepstraining bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De gezinsmodule bestaat uit gemiddeld tien sessies van één tot anderhalf uur.

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen is in juni 2020 erkend als 'Effectief volgens eerste aanwijzingen’ door de erkenningscommissie Justitiële interventies.