Kamerbrief over eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Reactie van Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) op het eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

De commissie eindigt haar rapport met dertien aanbevelingen, die op drie terreinen betrekking hebben, te weten:

  • De slachtoffers van geweld.
  • Het leefklimaat in de instellingen.
  • Het doen van nader onderzoek..

De ministers onderschrijven de doelstellingen die de commissie beoogt te bereiken met haar aanbevelingen. Sommige concrete aanbevelingen kunnen zonder meer worden overgenomen, andere aanbevelingen zullen uitgewerkt worden in overleg met de brancheorganisaties en slachtoffergroepen.

De ministers gaan nader in op de aanbevelingen en op de manier waarop deze opgepakt gaan worden. Een volgende brief, die voor het eind van het jaar gaat verschijnen, zal informatie geven over de uitkomst van het nadere overleg over erkenning en tot welke concrete eerste resultaten de aanbevelingen van de commissie hebben geleid.